Zmień kontrast

  • Nauczyciele
  • Logopeda

Przedszkole zatrudnia pracowników pedagogicznych, którzy posiadają pełne kwalifikacje do pracy w przedszkolu.

Kompetencje Rady Pedagogicznej określa art. 40 - 44 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz Statut Przedszkola

Regulamin Rady Pedagogicznej do wglądu w kancelarii przedszkola.
Kompetencje Rady Pedagogicznej w Statucie przedszkola Rozdział IIX, § 48  >>> pobierz