Zmień kontrast

Czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w konińskich przedszkolach odbywa się w godzinach 8:00 do 13:00 dla grup porannych.

Korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki wynosi 1 zł za każdą godzinę.


Szczegółowy zakres realizowanych przez przedszkole świadczeń oraz płatności zawarte są w Statucie ROZDZIAŁ VII
>>> pobierz statut


Dzienna stawka żywieniowa od 2015 r. wynosi – 6,50 zł

w tym:

  • Śniadanie – 1,90 zł
  • Obiad – 3,20 zł
  • Podwieczorek – 1,40 zł