Zmień kontrast

Organami przedszkola są:

  1. Dyrektor Przedszkola
  2. Rada Pedagogiczna 
  3. Rada Rodziców

______________________________________________________________

Kompetencje Organów przedszkola znajdują się w Statucie Przedszkola  >>> pobierz statut

 

 

SCHEMAT ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 31 „Pod Tęczą”

  DYREKTOR  
  WICEDYREKTOR  
GŁÓWNY KSIĘGOWY NAUCZYCIELE INTENDENT
SPECJALIŚCI NAUCZYCIEL LOGOPEDA KUCHARZ
REFERENT NAUCZYCIEL RELIGII POMOCE KUCHENNE
    WOŹNE
    KONSERWATOR