• Kontrast
  • Tekst
  • Powiększenie
  • Skalowanie treści 100%
  • Aa Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%
Ustawienia
Wyszukiwarka

Biuletyn Inforamcji Publicznej
Przedszkole 31 "Pod Tęczą"
w Koninie

BIP GOV

Organami przedszkola są:

  1. Dyrektor Przedszkola
  2. Rada Pedagogiczna 
  3. Rada Rodziców

______________________________________________________________

Kompetencje Organów przedszkola znajdują się w Statucie Przedszkola  >>> pobierz statut

 

 

SCHEMAT ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 31 „Pod Tęczą”

  DYREKTOR  
  WICEDYREKTOR  
GŁÓWNY KSIĘGOWY NAUCZYCIELE INTENDENT
SPECJALIŚCI NAUCZYCIEL LOGOPEDA KUCHARZ
REFERENT NAUCZYCIEL RELIGII POMOCE KUCHENNE
    WOŹNE
    KONSERWATOR

 

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.