• Kontrast
 • Tekst
 • Powiększenie
 • Skalowanie treści 100%
 • Aa Czcionka 100%
 • Wysokość linii 100%
 • Odstęp liter 100%
Ustawienia
Wyszukiwarka

Biuletyn Inforamcji Publicznej
Przedszkole 31 "Pod Tęczą"
w Koninie

BIP GOV

 Inspektor Ochrony Danych:

Justyna Bruch
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.  tel. 63 240 11 77

Zastępca IOD:

Marika Tomaszewska- Nowicka
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 tel. 63 240 11 77

 

 

 

Klauzula informacyjna dla rodziców Przedszkola nr 31 „Pod Tęczą” w Koninie

 Treść klauzuli

   Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole nr 31 „Pod Tęczą”, 62-510 Konin, ul. Różyckiego 3,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu na podstawie:
  • Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  • Ustawa Prawo Oświatowe z dn. 14.12.2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
 6. posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem (Ustawa Prawo Oświatowe z dn. 14.12.2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 59); Statut Przedszkola nr 31 „Pod Tęczą” w Koninie z dnia 29 listopada 2017 r.) jest obligatoryjne.

 

 

 

OBIEKT MONITOROWANY

 

 • administratorem systemu monitoringu jest Przedszkole nr 31 „Pod Tęczą”, 62-510 Koninie   Różyckiego 3
 • monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym
 • podstawą przetwarzania są przepisy ustawowe placówki
 • zapisy z monitoringu przechowywane będą do 3 miesięcy.
 • osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych
 • osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.