Zmień kontrast

Przedszkole jest jednostką organizacyjną Miasta Konina nie posiadającą osobowości prawnej.

AKTYWA TRWAŁE:

wartości niematerialne i prawne: 12 518,59
środki trwałe: 2 072 317,89
wyposażenie: 252 435,37
grunty: 54 625.10
Razem: 2 391 896,95