• Kontrast
 • Tekst
 • Powiększenie
 • Skalowanie treści 100%
 • Aa Czcionka 100%
 • Wysokość linii 100%
 • Odstęp liter 100%
Ustawienia
Wyszukiwarka

Biuletyn Inforamcji Publicznej
Przedszkole 31 "Pod Tęczą"
w Koninie

BIP GOV

Przedszkole Nr 31 sporządza roczny plan finansowy dochodów i wydatków z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy:

Dział - 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80104 – Przedszkola

 

BUDŻET PRZEDSZKOLA na rok 2024 wynosi 3 220 490,00 PLN

został ujęty w Uchwale nr 1040 Rady Miasta Konina z dnia 18.12.2023 r.

DOCHODY: 254.050,00 zł

WYDATKI: 2.966.440,00 zł

Środki ujęte w planie finansowym wydatków jednostki przeznaczone są w szczególności na:

 • wypłaty wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych,

 • bieżące opłaty za media,

 • bieżące remonty i konserwacje,

 • zakup wyposażenia do pomieszczeń przedszkolnych,

 • zakup środków czystości i pozostałych materiałów,

 • zakup materiałów kancelaryjnych,

 • zakup środków żywności dla dzieci.

 

 

 

 

Sprawozdania finansowe za rok 2022

BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego

Rachunek zysków i strat jednostki

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

 

 

 

Sprawozdania finansowe za rok 2021

BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego

Rachunek zysków i strat jednostki

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Informacja dodatkowa

 

Sprawozdania finansowe za rok 2020

BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego

Rachunek zysków i strat jednostki

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Informacja dodatkowa

 

Sprawozdania finansowe za rok 2019

BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego

Rachunek zysków i strat jednostki

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Informacja dodatkowa

 

Sprawozdania finansowe za rok 2018

BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego

Rachunek zysków i strat jednostki

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Informacja dodatkowa

 

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.