• Kontrast
 • Tekst
 • Powiększenie
 • Skalowanie treści 100%
 • Aa Czcionka 100%
 • Wysokość linii 100%
 • Odstęp liter 100%
Ustawienia
Wyszukiwarka

Biuletyn Inforamcji Publicznej
Przedszkole 31 "Pod Tęczą"
w Koninie

BIP GOV

Deklaracja dostępności

Przedszkole Nr 31 "POD TĘCZĄ" w Koninie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkole Nr 31 "POD TĘCZĄ" w Koninie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 •  część plików PDF nie jest dostępnych cyfrowo (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury lub są skanami dokumentów),
 •  dostępne są linki, których tytuł jest taki sam jak treść linku, brak wyróżnienia wizualnego linków na części stron, występują puste linki.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Romana Piąstka
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 63 242 07 78

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Przedszkola Nr 31 "POD TĘCZĄ" w Koninie
 • Adres: Różyckiego 3, 62-510 Konin
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 63 242 07 78

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

W tej sekcji zostały zamieszczone wszelkie informacje, dotyczące dostępności architektonicznej obiektu, w którym siedzibę ma Przedszkole nr 31 „Pod Tęczą” w Koninie.
Nie wszystko jest dostosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami.
Istotną informacją jest także to, że w obiekcie, w którym poszczególne piętra są niedostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami, istnieje możliwość umówienia spotkania z pracownikiem Przedszkola.

Adres: Osiedle Zatorze, ulica Różyckiego 3
Budynek Przedszkola składa się z trzech segmentów:
Segment A i B – część dydaktyczna. Oba segmenty łączy hol.
Segment C – część administracyjna na piętrze (księgowość, kadry, dyrektor, wice dyrektor, kasa zapomogowo-pożyczkowa), na parterze pion kuchenny łącznie z biurem intendenta.

Opis dostępności architektonicznej budynku Przedszkola nr 31 w Koninie
1. Opis dostępności wejścia do budynku.
- wejście główne od strony ul. Różyckiego 3: dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową; do budynku prowadzi wjazd - pochylnia z barierką oraz schody.
Do obiektu prowadzi ciąg pieszy, po którym swobodnie można przejechać wózkiem inwalidzkim; drzwi otwierane za pomocą klamki. Na poziom +2 można dostać się tylko schodami.

- wejście od strony parkingu dla samochodów osobowych: niedostępne dla osób  z niepełnosprawnościami z uwagi na schody.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów.
Korytarz na poziomie +1: dostępny.
- dojście/dojazd wózkiem bezpośrednio do Biura Intendenta, do pionu kuchennego (segment C), oraz do 2 sal dydaktycznych (segment B).

Korytarze na poziomie + 2: niedostępne.
We wszystkich segmentach prowadzą schody.
Brak opcji wjazdu wózkiem na wyższe kondygnacje. Istnieje możliwość umówienia spotkania z urzędnikiem poszczególnego biura, który znajduje się na niedostępnych kondygnacjach.
Winda na wyższe kondygnacje: brak.

3. Opis dostosowań (np. pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne). Platforma: brak
Pochylnia: tak przy wejściu głównym od strony ul. Różyckiego 3.
Pętla indukcyjna: brak.
Toaleta dostosowana: nie.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość zaparkowania swojego pojazdu na miejscu postojowym, wydzielonym i oznaczonym na parkingu przed budynkiem Szkoły Podstawowej nr 12 oraz Przedszkola nr 31 – wjazd od ulicy Różyckiego 3 . Miejsce postojowe oznaczone (znak pionowy, koperta wymalowana w kolorze niebieskim) jest w całości dostosowane.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym.
Osoba z psem asystującym może bez przeszkód wejść do głównego budynku Przedszkola nr 31 w Koninie.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu: brak

7. Inne informacje.
Dojazd do głównego budynku Przedszkola nr 31 w Koninie: autobusem MZK: do przystanku ul. CHOPINA na wprost Pasażu „Fryderyk”, następnie ulicą RÓŻYCKIEGO do budynku Przedszkola nr 31; samochodem: ulicą CHOPINA, następnie SZELIGOWSKIEGO bezpośrednio na parking  znajdujący się przez Szkołą Podstawową nr 12 w Koninie.


Aplikacje mobilne
Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.