• Kontrast
 • Tekst
 • Powiększenie
 • Skalowanie treści 100%
 • Aa Czcionka 100%
 • Wysokość linii 100%
 • Odstęp liter 100%
Ustawienia
Wyszukiwarka

Biuletyn Inforamcji Publicznej
Przedszkole 31 "Pod Tęczą"
w Koninie

BIP GOV

PRZEDSZKOLE DZIAŁA NA PODSTAWIE:

 1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U z 2017 r., poz.59);
 2. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. z 2016 r., poz. 60)
  i rozporządzeń wykonawczych do tych Ustaw.
 3. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r - Karta Nauczyciela
 4. Aktu założycielskiego.
 5. Statutu przedszkola.

Organem prowadzącym Przedszkole Nr 31 jest Miasto Konin

Nadzór pedagogiczny sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty

Statut przedszkola >>> pobierz

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.